Bos Hrv Срп Eng
   
ANKETA O ZADOVOLJSTVU KORISNIKA

Zahvaljujemo svim korisnicima koji posjećuju našu internet stranicu i koriste statističke podatke koje objavljuje Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine putem svojih elektronskih i printanih izdanja.

Vrijednosti Agencije za statistiku BiH, kao i cjelokupnog statističkog sistema u BiH razvijaju se u znaku sve većeg značaja službenih statističkih podataka, prije svega za podršku ekonomskim i socijalnim reformama. Na ovaj način povećavaju se zahtjevi i značaj korisnika - prije svega domaćih institucija i korisnika kao što su - organi vlasti u našoj zemlji, poslovni subjekti, istraživačke ustanove i opća javnost, kao i ključnih korisnika u EU-i i ostalim međunarodnim organizacijama. Međusobno povjerenje svih sudionika u ovom procesu (korisnika podataka, davalaca podataka i proizvođača statistike) postaje sve važnije. Neovisnost institucije i struke je garant osiguranja i očuvanja ove povjerljivosti. Znanje, iskustvo, zajednički rad, poštivanje privatnosti, kvalitet i dostupnost do korisnika su vrijednosti, koje mogu bitno uticati na zadovoljstvo korisnika.

Putem ove ankete želimo širokom krugu korisnika ponuditi mogućnost, da izraze svoje mišljenje o našem radu i uslugama te da nam daju svoje prijedloge za poboljšanje.

Bićemo Vam zahvalni ukoliko izdvojite nekoliko minuta za odgovaranje na dolje postavljena pitanja.

1Koliko često posjećujete našu internet stranicu ili koristite naše statističke podatke i informacije?
2Za koje namjene koristite statističke podatke Agencije za statistiku BiH ? (Moguće označiti više odgovora)
3Koja od navedenih statističkih područja vas najviše zanimaju? (Moguće označiti više odgovora)
4Kako i na koji način uobičajeno dobijate statističke podatke i informacije za BiH? (Moguće označiti više odgovora)
5Da li na internet stranici Agencije lako pronalazite tražene podatke i informacije?
6Da li prezentirane statističke podatke razumijevate sa lakoćom?
7U kojoj mjeri je Agencija za statistiku BiH sa svojim proizvodima i uslugama ispunila vaše potrebe i očekivanja?
8Kako ste zadovoljni kvalitetom proizvoda i usluga Agencije za statistiku BiH? Molimo vas da odgovor date za svaku navedenu komponentu kvaliteta na skali od 1 do 5 (pri čemu je: 1 = veoma loše; 2 = loše; 3 = primjereno; 4 = dobro; 5 = veoma dobro)
Relevantnost
Tačnost (pouzdanost)
Dostupnost
Pravovremenost
Uporedivost
9Kako ocjenjujete ukupni kvalitet statističkih podataka za statističko područje koje koristite (Moguće označiti više statističkih područja)? Molimo vas da odgovor date na skali od 1 do 5 (1 = veoma loš, 2 = loš, 3 = primjeren, 4 = dobar, 5 = veoma dobar)
Stanovništvo
Tržište rada, zarade
Obrazovanje
Kultura
Socijalna zaštita
Životni uslovi, prihodi i potrošnja
Nacionalni računi
Cijene
Industrija
Građevinarstvo
Unutrašnja trgovina
Spoljnja trgovina
Turizam
Saobraćaj
Poljoprivreda, šumarstvo
Energija
Okoliš
Kriminalitet
Strukturne poslovne statistike
Statistički poslovni registar
Istraživanje, razvoj i komunikacije
10Ukoliko ste imali kontakt sa zaposlenima u Agenciji, kako biste ocijenili? Molimo vas da odgovor date za svaku navedenu komponentu na skali od 1 do 5 (pri čemu je: 1 = veoma nezadovoljni; 2 = uglavnom nezadovoljni; 3 = primjereno; 4 = uglavnom zadovoljni; 5 = veoma zadovoljni)
Ljubaznost
Kompetentnost (profesionalnost)
Dostupnost
11Koristite li se Kalendarom publikovanja statističkih podataka koji je dostupan na web stranici Agencije?
12Ukoliko koristite, smatrate li da Agencija poštuje datume navedene u Kalendaru publikovanja?
13Molimo navedite kojoj grupi od navedenih korisnika pripadate?
14Pol?
15Godine?
16Obrazovanje?
17Zanimanje odnosno status?
18Molimo vas, iznesite komentare, primjedbe ili prijedloge na koji način i u kojim oblastima možemo da poboljšamo kvalitet naših statističkih proizvoda i usluga
Zahvaljujemo vam se na sudjelovanju u anketi. Cijenimo vaša iznijeta mišljenja i prijedloge, koje ćemo u najvećoj mogućoj mjeri uvažiti u cilju daljnjeg poboljšanja naših proizvoda i usluga.
REZULTATI ISTRAŽIVANJA ĆE BITI OBJAVLJENI NA NAŠOJ INTERNET STRANICI.